PCR Kits for SWINE – INgene q PRRS Universal *

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Mẫu sinh học, như huyết thanh, phổi, chất lỏng ở miệng (dịch miệng), amidan, tinh dịch.

Code: 11.PRU.K.5TX/Q (100 Phản ứng)

INgene q PRRS Universal * dựa trên kỹ thuật Real Time PCR (Kỹthuật TaqMan)

Mục đích: Phát hiện DNA của virus gây hội chứng hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)

Chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu

Tài liệu tham khảo: P11PRUK5TXINgene q PRRS UNIVERSAL 280723