PCR Kits for PETS – INgene q Canine Circovirus

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Mẫu sinh học.

Code: 15.CaC.K.5/100 (100 Phản ứng)

INgene q Canine Circovirus dựa trên kỹ thuật Real Time PCR (Kỹ thuật TaqMan)

Mục đích: Phát hiện và/hoặc định lượng DNA của Circovirus.

Chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu

Full link:

_P15CaCK5INgene q Canine Circovirus-en_ 080622