Kít FMD Antibody Detection Serotype O (Kít phát hiện kháng thể kháng virus Lở mồm long móng serotype O)