INgezim TB CROM Ab

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim TB CROM Ab (30 Test): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/porcine/ingezim-tb-crom-ab-30-dets.html

INgezim TB CROM Ab (100 Test): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/porcine/ingezim-tb-crom-ab-100-dets.html

Hãng: Ingenasa/Eurofins

Loại mẫu: Mẫu máu và huyết thanh lợn nuôi và lợn rừng.

Code: R.11.TBP.K.41/30 (30 Test) và R.11.TBP.K.41/100 (100 Test)

INGEZIM TB CROM Ab dựa trên kỹ thuật IC nhận dạng kép, sử dụng protein của Mycobacterium bovis để phát hiện kháng thể đặc hiệu trong mẫu máu và huyết thanh.