INgezim PARVO CROM IC

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim PARVO CROM IChttps://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/ingezim%20parvo%20crom%2050.html

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Mẫu sinh học (phân chó).

Code: 15.CP2.K.42/50 (50 Test)

INGEZIM PARVO IC dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch trực tiếp sử dụng hai kháng thể đơn dòng (Mabs) đặc hiệu đối với hai trình diện kháng nguyên khác nhau (epitopes) của Canine Parvovirus (CPV).

ỨNG DỤNG

Phát hiện kháng nguyên của Canine Parvovirus types 2, 2a, 2b và 2c trong mẫu sinh học (phân) của chó.