INgezim BTV CROM

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim BTV CROMhttps://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/ingezim-btv-crom-30-tests.html

Hãng: Gold Standard Diagnostics

Loại mẫu: Mẫu huyết thanh động vật nhai lại.

Code: 12.BTV.K.41/30 (30 Test)

INGEZIM BTV CROM dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch trực tiếp sử dụng protein VP7 tinh khiết của Blue Tongue Virus (BTV).

ỨNG DỤNG

Phát hiện kháng thể kháng lại Blue Tongue Virus (BTV) trong mẫu huyết thanh.