INgezim Parvovirus IgM

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim Parvovirus IgM: https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/canine-parvovirus-disease/ingezim-parvovirus-igm-96-tests.html

Loại mẫu: Mẫu huyết thanh chó.

Code: 15.CPM.K.2 (1 đĩa 96 giếng)

INgezim Parvovirus IgM dựa trên kỹ thuật Double Antibody ELISA, sử dụng capsids tái tổ hợp VP2 CPV, một kháng thể đơn dòng đặc hiệu IgM của chó và một kháng thể đơn dòng đặc hiệu protein VP2 của canine parvovirus.

ỨNG DỤNG

Phát hiện các kháng thể đặc hiệu IgM của canine parvovirus VP2.