INgezim Moquillo IgG

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim Moquillo IgG: https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/canine-distemper/ingezim-moquillo-igg-96-tests.html

Loại mẫu: Mẫu huyết thanh chó.

Code: 15.CDG.K.1 (1 đĩa 96 giếng).

INgezim Moquillo IgG dựa trên kỹ thuật ELISA gián tiếp, sử dụng protein N tái tổ hợp của virus.

ỨNG DỤNG

Phát hiện các kháng thể đặc hiệu đối với Vi rút Canine Distemper (CDV).