INgezim CPV DAS

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim CPV DAS: https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/canine-parvovirus-disease/ingezim-parvovirus-igm-96-tests-1.html

Loại mẫu: Mẫu sinh học (phân chó).

Code: 15.CPV.K.2 (1 đĩa 96 giếng)

INgezim CPV DAS dựa trên kỹ thuật Double Antibody ELISA, sử dụng kháng thể đơn dòng (Mab) đặc hiệu đối với protein VP2 của canine parvovirus (CPV).

ỨNG DỤNG

Phát hiện các kháng nguyên của VP2 CPV (type 2, 2a & 2b) trong mẫu phân chó.