INgezim BTV DR

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim BTV DR (bộ 2 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/blue-tongue-btv/ingezim-btv-dr-192-tests.html

INgezim BTV DR (bộ 5 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/blue-tongue-btv/ingezim-btv-dr-480-tests.html

Loại mẫu: Mẫu huyết thanh động vật nhai lại (có thể áp dụng với bò, cừu hoặc dê)

Code: 12.BTV.K.0/2 (2 đĩa 96 giếng) và 12.BTV.K.0/5 (5 đĩa 96 giếng)

INgezim BTV DR dựa trên kỹ thuật Double Recognition Elisa, sử dụng protein tái tổ hợp VP7 của BTV, vừa phủ đĩa vừa là chất gắn kết.

ỨNG DỤNG

Phát hiện kháng thể đặc hiệu với protein VP7 của BTV.