INgezim BTV DAS

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim BTV DAS: https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/blue-tongue-btv/ingezim-btv-das-96-tests.html

Loại mẫu: Mẫu nuôi cấy của BTV.

Code: 12.BTV.K.2 (1 đĩa 96 giếng)

INgezim BTV DAS dựa trên kỹ thuật Double Antibody Elisa, sử dụng kháng thể đơn dòng (Mab) đặc hiệu của protein VP7 vi rút Blue Tongue.

Ứng dụng

Phát hiện kháng nguyên VP7 của BTV trong mẫu nuôi cấy tế bào và tải lượng vi rút trong vắc xin.