INgezim Brucella Small Ruminants

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim Brucella Small Runinants (bộ 2 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/brucelosis/ingezim-brucella-small-ruminants-192-tests.html

INgezim Brucella Small Runinants (bộ 5 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/brucelosis/ingezim-brucella-small-ruminants-480-tests.html

Loại mẫu: Mẫu huyết thanh động vật nhai lại nhỏ.

Code: 13.BM.K.1/2 (2 đĩa 96 giếng), 13.BM.K.1/5 (5 đĩa 96 giếng).

INgezim Brucella Small Ruminants dựa trên kỹ thuật ELISA gián tiếp, sử dụng kháng thể đơn dòng (Mab) đặc hiệu cho globulin miễn dịch IgG của động vật nhai lại và Brucella mellitensis (LPS) làm kháng nguyên.

ỨNG DỤNG

Phát hiện các kháng thể đặc hiệu với Brucella trong mẫu huyết thanh động vật nhai lại nhỏ thí nghiệm riêng lẻ.