INgezim Brucella ovis

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim Brucella ovis (bộ 2 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/brucelosis/ingezim-brucella-ovis-192-tests.html

INgezim Brucella ovis (bộ 5 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/brucelosis/ingezim-brucella-ovis-480-tests.html

Loại mẫu: Mẫu huyết thanh động vật nhai lại nhỏ.

Code: 12.BO.K.1/2 (2 đĩa 96 giếng), 12.BO.K.1/5 (5 đĩa 96 giếng).

INgezim Brucella ovis dựa trên kỹ thuật ELISA gián tiếp, sử dụng kháng thể đơn dòng (Mab) đặc hiệu cho globulin miễn dịch IgG của động vật nhai lại và Hot Saline (HS) chiết xuất của B. ovis làm kháng nguyên.

ỨNG DỤNG

Phát hiện các kháng thể đặc hiệu với Brucella ovis trong mẫu huyết thanh.