INgezim Brucella Bovina 2.0

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim Brucella Bovina 2.0 (bộ 2 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/brucelosis/ingezim-brsv-compac-192-tests-2.html

INgezim Brucella Bovina 2.0 (bộ 5 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/brucelosis/ingezim-brsv-compac-2-480-tests.html

INgezim Brucella Bovina 2.0 (bộ 10 đĩa): https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/brucelosis/ingezim-brsv-compac-2-960-tests.html

Loại mẫu: Mẫu huyết thanh bò riêng lẻ hoặc hỗn hợp.

Code: 12.BB2.K.1/2 (2 đĩa 96 giếng), 12.BB2.K.1/5 (5 đĩa 96 giếng) và 12.BB2.K.1/10 (10 đĩa 96 giếng)

INgezim Brucella Bovina 2.0 dựa trên kỹ thuật ELISA gián tiếp, sử dụng kháng thể đơn dòng (Mab) đặc hiệu cho globulin miễn dịch của bò.

ỨNG DỤNG

Phát hiện các kháng thể đặc hiệu đối với Brucella  trong mẫu huyết thanh, thí nghiệm riêng lẻ hoặc thí nghiệm trong hỗn hợp lên đến 8 mẫu.