INgezim BLV Compac 2.0

THÔNG TIN CHI TIẾT

INgezim BLV Compac 2.0 (bộ 2 đĩa)https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/bovine-leukosis-blv/ingezim-blv-compac-2-0-192-tests.html

INgezim BLV Compac 2.0 (bộ 5 đĩa)https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/bovine-leukosis-blv/ingezim-blv-compac-2-0-480-tests.html

INgezim BLV Compac 2.0 (bộ 10 đĩa)https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/ruminants-elisa-kits/bovine-leukosis-blv/ingezim-blv-compac-2-0-960-tests.html

Loại mẫu: Mẫu huyết thanh và sữa của động vật nhai lại.

Code: 12.BLV.K.3/2 (2 đĩa 96 giếng), 12.BLV.K.3/5 (5 đĩa 96 giếng) và 12.BLV.K.3/10 (10 đĩa 96 giếng)

INgezim BLV Compac 2.0 dựa trên kỹ thuật Blocking ELISA, sử dụng kháng thể đơn dòng (Mab) đặc hiệu đối với protein gp51 của vi rút Bovine Leukaemia (BLV).

Ứng dụng

Phát hiện kháng thể đặc hiệu đối với protein gp51 BLV trong mẫu huyết thanh từ gia súc được thử nghiệm riêng lẻ hoặc tổng hợp lên đến 10 mẫu và các mẫu sữa thử nghiệm riêng lẻ.