E.I.A. Rabia

THÔNG TIN CHI TIẾT

E.I.A. Rabia: https://www.goldstandarddiagnostics.com/products/veterinary-diagnostics/canine/rabies/ingezim-leishmania-96-test-5.html

Loại mẫu: Mẫu sinh học (chỉ được thiết lập để đánh giá tải lượng vaccine).

Code: 40.RAB.K.2/2 (2 đĩa 96 giếng)

E.I.A. Rabia dựa trên kỹ thuật Double Antibody ELISA, sử dụng kháng thể đơn dòng (Mab) đặc hiệu đối với glycoprotein của virus Rabies.

ỨNG DỤNG

Phát hiện các kháng nguyên của bệnh Dại trong mẫu sinh học. Được chỉ định để xác định tải lượng virus trong vắc xin.